Je bekijkt nu Belgische Federale Overheid geeft groen licht op verplicht luchtreiniging- en ventilatieplan. Bent u er al klaar voor?

Belgische Federale Overheid geeft groen licht op verplicht luchtreiniging- en ventilatieplan. Bent u er al klaar voor?

De federale regering van België heeft een akkoord gegeven op een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsen een risicoanalyse moeten uitvoeren en verplicht een CO2-meter moeten hebben. Bij een verhoogd risico zal de ondernemer/uitbater een actieplan moeten opstellen om door middel van ventilatie of luchtreiniging een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen voor de bezoekers.

Onder publiek toegankelijke plaatsen vallen onder andere cafés, sportkantines, restaurants, theaters en sportscholen, aldus de minister van Volksgezondheid Frank Vanderbroucke.

Vanaf 2025 is het verplicht om een luchtkwaliteitslabel aan de bezoekers te kunnen tonen. Op dit certificaat dienen de luchtkwaliteitsvoorzieningen binnen het gebouw te zijn vermeld.

Waarom dit ventilatieplan?

Volgens wetenschappers en het Belgische kabinet brengen mensen gemiddeld 85% van de dag binnen door. Gezonde lucht is daarom belangrijk voor de algemene gezondheid van de bevolking.

Een gezonde woon- en werkomgeving zorgt voor een hogere productiviteit, minder ziekmeldingen en een afname van gezondheidsklachten. Met het juiste plan van aanpak kunnen naast de verspreiding van luchtweginfectie virussen zoals COVID-19 en het jaarlijks terugkerende griepvirus, ook fijnstof, schimmels, pollen en huismijt worden tegengegaan.

Hoe voldoe ik aan het verplichte ventilatieplan van de overheid?

De streefnormen van het Belgische kabinet voor het ventilatieplan zijn relatief eenvoudig. Zo wordt er geëist dat publieke plaatsen verplicht moeten worden uitgerust met een CO2-meter, waarbij de CO2-concentratie nooit hoger mag zijn dan 1200 ppm (parts per million, ofwel deeltjes per miljoen).

Per CO2-niveau is vanuit de ondernemer een adequaat ventilatieplan vereist, gebaseerd op de volgende twee situaties;

  • Niveau A’ komt overeen met een CO2-concentratie lager dan 900 ppm.
     Er moet bij Niveau A ventilatie en/of luchtzuivering worden voorzien van minstens 40m³ per uur per persoon.
  • Niveau B’ komt overeen met een CO2-concentratie lager dan 1200 ppm.
     Bij dit niveau moet ventilatie en/of luchtzuivering worden voorzien van minstens 25m³ per uur per persoon.

Ventilatie kan worden ingezet in de vorm van mechanische ventilatie, maar ook de ramen, deuren of ventilatieroosters openen wordt gezien als aanvullende ventilatie. Bij ruimtes waar geen ventilatie mogelijk is of waar geopende ramen of deuren niet gewenst zijn (zoals in de koude wintermaanden), is het mogelijk om luchtreinigingssystemen te plaatsen om aan de eisen van het ventilatieplan te voldoen.

Luchtreinigingssystemen zuiveren met behulp van filtratie schadelijke stoffen uit de lucht. Deze systemen bieden onder andere bescherming tegen virusdeeltjes, fijnstof pollen en bacteriën, mits de juiste reinigingstechnieken worden gebruikt.
Het vermogen en de capaciteit van de apparaten wordt uitgedrukt in CADR (Clean Air Delivery Rate), in m³/u.

Verluchting is heel belangrijk voor onze algemene gezondheid. Het is een zaak van kwaliteit van leven.

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid

Frank Vandenbroucke Ventilatie

Wat kost een ventilatiesysteem?

De kosten voor het aanpassen van een bestaand ventilatiesysteem verschillen per situatie. Omdat elke situatie verschillend is moet er rekening gehouden worden met factoren zoals; aanvoermogelijkheden, toegankelijkheid, beschikbaarheid van materialen en werkkrachten, isolatienormen etc. 

Daarnaast is belangrijk om te weten voor welk type ventilatiesysteem gekozen wordt. Zo begint type A-ventilatie (ventilatie door roosters) grofweg bij €2000,- en kost een type D-ventilatie (met warmte-terugwinsysteem) al snel vele duizenden euro’s.

Met de huidige gasprijzen is het dan ook cruciaal dat de verwarmde lucht niet direct naar buiten wordt afgevoerd. 

Ventilatieplan bepalen? De luchtreinigingssystemen van AirExchange® met ingebouwde CO2-meter tackelen twee problemen in één keer.

Het maken van een risicoanalyse op basis van een losse CO2-meter en bepalen van een ventilatieplan wordt de aankomende maanden een uitdaging voor veel ondernemers/uitbaters. De luchtreinigingssystemen van AirExchange® zijn de ideale en complete oplossing om eenvoudig te voldoen aan het ventilatieplan.

Onze slimme luchtreinigingssystemen houden naast de actuele COconcentratie, ook de heersende luchtkwaliteit in de ruimte bij. Met een reinigingsvermogen tot wel 1500 m³/u volstaat één apparaat vaak al om de luchtkwaliteit voor de volledige ruimte op orde te brengen. De intelligente systemen zijn plug-and-play, gemakkelijk verplaatsbaar en eenvoudig te bedienen.

Om te voorkomen dat slecht functionerende apparaten op de markt verkocht worden heeft de Belgische federale overheid een lijst samengesteld van toegestane luchtreinigingssystemen. De AirExchange® luchtreinigingssystemen zijn getest en volledig goedgekeurd in de strijd tegen COVID-19.

Bij alle vragen over ventilatie, luchtreiniging en het voldoen aan de streefnormen staat het AirExchange® Team altijd klaar om u van advies te voorzien!

AirExchange CO2 sensor ventilatieplan

Veelgestelde vragen:

Wat doet een CO2 sensor?

Een CO2 meter bewaakt de luchtkwaliteit en geeft een indicatie of er voldoende wordt geventileerd.

Ventileer ik voldoende?

Ventilatie is altijd gewenst. Zo verlaagt u niet alleen de CO-concentratie, maar ook het fijnstof-, schimmel- en huisstofmijt gehalte en brengt u tegelijkertijd verse lucht (zuurstof – O2) naar binnen. U kunt ventileren door bijvoorbeeld de ventilatieroosters en klepraampjes te openen, of door regelmatig een raam of deur te openen.

Om te controleren of u voldoende ventileert wordt een CO-meter geadviseerd. De gemeten waardes geven een indicatie wanneer het tijd is om de ruimte weer te ventileren.

Hoeveel PPM mag de CO2 sensor aangeven? Wat zijn de richtlijnen?

De ARBO, GGD en het Programma Frisse Scholen klasse C, hanteren de onderstaande CO2-niveau’s en kleurcoderingen;

Groen: 400 tot 800 ppm is goed (±400 is ongeveer het niveau van de buitenlucht).
Geel/oranje: 800 tot 1200 ppm is bovengemiddeld. 
Rood: >1200 ppm is slecht (bij deze waarde is ventileren is noodzakelijk. Klachten zoals duizeligheid en verlies van concentratie kunnen plaatsvinden).

Hoeveel CO2 ademt een mens uit?

Een mens ademt gemiddeld zo’n 17 liter CO2 uit per uur. Uitgaande van een ruimte van 23 m³, waar gemiddeld één persoon aanwezig is, staat deze uitstoot gelijk aan ongeveer 700 ppm.
Bij een omgeving met een COgehalte van 400 ppm is de totale CO2-waarde binnen één uur in deze ruimte ~1.100 ppm. 
Deze waarde overschrijdt de grens van 900 ppm en dus zal een luchtreiniging- ventilatieplan van Niveau B moeten worden opgemaakt.

Reinigt een luchtreiniger CO2?

Een luchtreiniger kan een bijzonder grote hoeveelheid (schadelijke) stoffen uit de lucht zuiveren, maar heeft geen direct effect op de CO2-concentratie.

COis een bijproduct van verbrandingsprocessen. Dit proces komt voor bij onze ademhaling, maar ook bij het verbranden van hout- of olieproducten, zoals benzine en diesel. 

CO2 kan alleen ‘gereinigd’ worden met behulp van fotosynthese. Dit proces, dat onder andere plaatsvindt in bomen en planten, zorgt ervoor dat CO2-verbindingen worden omgezet naar zuurstof (O2). 

Ondanks dat onze luchtreinigingssystemen zijn uitgerust met krachtige Carbonfilters met actief koolstof, die een groot scala aan geuren, gassen, dampen en andere chemische verbindingen uit de lucht opvangen, bieden planten (op grote schaal), de enige mogelijkheid om CO2 uit de lucht te zuiveren.