Wat is de rol van CO2-meters?

Door heel Europa raden alle overheidsinstanties aan om CO2-meters te gebruiken en daarmee de luchtkwaliteit te meten. 

Maar wat doet een CO
2 meter precies? En hoe helpt deze om de luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren?

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat CO2 precies is. Koolstofdioxide (CO2), ook  bekend als koolzuurgas, is een natuurlijk gas dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen.

De CO
2 die vrijkomt bij het verbrandingsproces in het lichaam wordt door ademhalen uitgewisseld met zuurstof (O2). Omdat iedereen CO2 uitademt is dit gas is daarom een goede indicator⁠ om ‘gebruikte’ lucht te meten.

In gesloten ruimtes met veel mensen en beperkte ventilatiemogelijkheden, zoals vaak voorkomt in klaslokalen of kantoorruimtes, kan het CO
2-niveau snel stijgen.

Verhoogde CO
2-waarden gaan samen met een laag zuurstofgehalte, wat voor de aanwezige personen kan leiden tot concentratieproblemen, vermoeidheidssymptomen en hoofdpijn.

dizziness
sleeping
headache
Grotere kans op corona bij een hoog CO2 gehalte

Een verhoogde CO2-concentratie geeft geen informatie over het aantal virusdeeltjes in de ruimte, maar het geeft aan dat de lucht in ruimte al langere tijd niet is ververst.

Het aantal luchtverontreinigingen in slecht geventileerde ruimtes is aanzienlijk hoger en daardoor is het risico op
 infectie van virussen zoals COVID-19 veel groter. 

Luchtreiniging en ventilatie zijn echter de perfecte oplossing om de ruimte alsnog veilig te maken!

Welke waarde mag een CO2 sensor aangeven?

CO2-meters zijn doorgaans eenvoudige meetinstrumenten om de concentratie van CO2 in de ruimte te meten. Voor een zo accuraat mogelijke meting kunnen deze apparaten het beste in het midden van de ruimte geplaatst worden.

Op basis van de gemeten CO
2-waarde gebruiken de apparaten vaak kleurindicatoren om de status van de luchtkwaliteit aan te geven. Daarnaast wordt op het display vaak ook de waarde in deeltjes per miljoen (⁠ppm) aangeven.


De standaardkleuren en waardes zijn als volgt;

•  
Tot 900ppm⁠ wordt de luchtkwaliteit als goed beschouwd en is de indicator groen.
De ruimte wordt goed geventileerd.

•  Bij een waarde tussen de 900ppm en 1200ppm is de indicator oranje.
Ventileren wordt aangeraden.

•  Bij een gemeten waarde boven de 1200ppm zal de indicator rood worden.
De CO2-waarden zijn hoog en ventileren is noodzakelijk.

Een CO
2 concentratie boven de 2000ppm kan al snel gevaarlijk worden en aanwezigen wordt in zulke gevallen geadviseerd om de ruimte te verlaten.

CO2 meters zijn een goed hulpmiddel, maar..

CO2-meters helpen met het in kaart brengen van de luchtkwaliteit, maar de apparaatjes zorgen er uiteindelijk niet voor dat de luchtkwaliteit in de ruimte beter wordt.

Ze hebben namelijk geen reinigende functies, filters of andere eigenschappen die luchtverontreiniging of CO2 kunnen verminderen.

De sleutel tot een gezonder binnenklimaat ligt in de combinatie van het aanvoeren van verse buitenlucht (ventilatie) en het zuiveren van de verontreinigde lucht die nog in de ruimte aanwezig is (luchtreiniging).

Kan een luchtreiniger CO2 reinigen?

De afbraak van CO-verbindingen is alleen mogelijk door middel van fotosynthese.
Dit is het proces waarbij bomen en planten onder invloed van energie uit licht, water en koolstofdioxide omzetten in zuurstof en glucose.

Voor het afbreken van de CO2-uitstoot van één persoon zijn echter honderden kamerplanten nodig. De enige efficiënte manier is dus het afvoeren van de CO2 door regelmatig te ventileren. Luchtreinigingssystemen maken geen gebruik van fotosynthese en dus dragen ze ook niet bij aan het verlagen van het CO2-niveau.

Toch is het met de AirExchange® 1500-VT mogelijk om verse buitenlucht aan te voeren en tegelijkertijd de lucht te reinigen van
(ultra-)kleine, schadelijke deeltjes.

Volgens recent onderzoek is de kans op (corona)besmetting in een ruimte waar een luchtreinigingssysteem wordt ingezet twaalf keer lager.

Verplichte CO2 meter noodzakelijk?

Veel bedrijven en instanties zijn tegenwoordig verplicht om CO2-meters te plaatsen.

Om dubbele investeringen te voorkomen kunnen de AirExchange® luchtreinigingssystemen worden uitgerust met een geïntegreerde CO2-sensor.

Deze sensor meet de actuele CO2-waarde, die vervolgens op het display (bij de AirExchange® 1500-T) of in de bijbehorende applicatie (model 600-T, 750-T en 1500-T) zal worden weergegeven. Op basis van deze gemeten waardes zal het systeem automatisch het reinigingsprogramma aanpassen.

Zo wordt naast het meten van het CO2 gehalte ook direct de luchtkwaliteit verbeterd!